Algemene beschouwing

Voor de Kadernota 2024 kwamen op maandag 19 juni jl. de fracties samen tijdens de Algemene Beschouwing. Je leest de input van VVD Lochem hieronder.Voorzitter,

Allereerst wil ik mijn dank uitspreken naar het college en ambtenaren voor de Kadernota 2024. Er is het afgelopen jaar ontzettend veel bereikt en dat in een tijd waarin de werkelijkheid aan ons voorbij is gesneld. In het bijzonder de opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne, hulp en ondersteuning bij energielasten en de afronding van de Traverse Eefde en Molenpoort/Julianalaan in Lochem!

Klimaat en energie

Een thema waar we niet meer omheen kunnen; klimaat en energie! Een goede stap wat de VVD betreft dat deze nu als thema zijn opgenomen in de gemeente Lochem. De noodklok luidt en de doelstelling is om voor 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarom zijn er de komende jaren keuzes te maken voor de inrichting van onze leefomgeving. Om te beginnen wil VVD bij vermindering van uitstoot graag op termijn een helder kader voor vervoer en industrie. Ook wil VVD intensivering van zonnepanelen op particuliere daken.

Wonen, leven en werken

De ontwikkelingen liegen er niet om: Droogte, personeelstekort, verschraling van openbaar vervoer en zorg. Deze ontwikkelingen hebben allemaal invloed op hoe wij nu en in de toekomst wonen, leven en werken. Dat vraagt om een integrale omgevingsvisie waar het Programma Landelijk Gebied onderdeel van is. Zonder een allesomvattende visie zijn keuzes over de inrichting van onze gemeente lastig te maken. Daarom dient VVD een motie van aandacht in.   

Een vitale economie heeft goed personeel nodig. Het project Z om o.a. statushouders naar werk in de zorg te leiden, is een succes gebleken. Omdat onze ervaring leert dat er nu nog regelmatig blijvend werk stukloopt op voldoende beheersing van de Nederlandse taal op het werk. Maakt VVD zich hard voor intensivering van taalonderwijs en inclusief werkgeverschap om duurzaam werk te stimuleren.  

Zorg in de regio

Zorg om de hoek is helaas niet meer vanzelfsprekend. Trots zijn wij dan ook op het resultaat dat er inmiddels vijf kernen een zorgcoördinator hebben als eerste contactpersoon voor hulpvragen. Belangrijk gespreksonderwerp blijft; de toekomst van de zorg in de regio in relatie tot vergrijzing en personeelstekort, waarbij succesfactoren in onze gemeente wat ons betreft uitgangspunt zijn.

Tot slot benadruk ik graag dat de Kadernota 2024 een stap verder is in de dialoog tussen ons en de inwoners over hoe we willen leven, wonen en werken. Samen naar een sterke toekomst voor Lochem!