Andre de Groot Floor Wissink

Wij feliciteren André de Groot en Floor Wissing van harte met hun benoeming in het Waterschap Rijn en IJssel voor VVD. Dat is natuurlijk geweldig! We wensen ze heel veel succes.