Functieverandering Agrarische Bedrijven blijft voorlopig onveranderd

In maart 2022 gaf de raad aan dat het FAB herzien moest worden, maar door verschillende oorzaken is het daar nog niet van gekomen. Het college heeft in de afgelopen periode wel een voorstel gedaan voor beperkte aanpassingen, dat afgelopen maandag werd besproken. Na een motie van de VVD was de meerderheid van de raad van mening dat het tijd is voor een grondige herziening, gezien de uitdagingen voor agrarische ondernemers zonder opvolgers.

De raad dringt aan op een nieuw plan voor het totale Buitengebied van Lochem en heeft het college opgeroepen om snel actie te ondernemen. Ondanks een verwoede poging van wethouder Eggink om de raad anders te laten beslissen, is de boodschap duidelijk: een volledige herziening is dringend nodig. Het voorgestelde raadsplan werd weggestemd, en het college is opnieuw gevraagd met een volledig nieuw plan te komen.

Belangrijk om te benadrukken is dat de afwijzing van het raadsvoorstel niet betekent dat er geen aanvragen meer worden behandeld. Het huidige FAB-beleid blijft van kracht.