Kadernota 2025

VVD Lochem stemt niet in met de kadernota van 2025
‘Wij stellen voor om het college van gemeente Lochem tijd te geven tot de behandeling van de begroting 2025 om dit op te lossen.’

Als VVD Lochem maken wij deel uit van de coalitie samen met Gemeente Belangen en MML. Wij nemen graag onze verantwoordelijkheid als coalitiepartij! Maar wij vinden het onacceptabel om de inwoners van gemeente Lochem te confronteren met een tekort op de begroting voor de jaren 2025 tot met 2028!


Kadernota en begroting: Wat is het verschil?
De kadernota beschrijft in hoofdlijnen de plannen en de bijbehorende kosten voor de komende vier jaar. Dit is een politiek document dat besproken wordt in de gemeenteraad (alle vertegenwoordigers van de politieke partijen in Lochem). Op de kadernota kan de gemeenteraad haar mening geven en voorkeuren aangeven. Deze worden vervolgens meegenomen in de op te stellen begroting.


Wat zijn de oorzaken van deze tekorten?
Het college (burgemeester en wethouders) heeft voor 2025 een kadernota opgesteld. Hierin staat al een tekort van € 92.000 voor 2025, oplopend tot 5,1 miljoen euro in 2028. Wat zijn de oorzaken van deze tekorten? Er zijn twee belangrijke redenen: Verlaging van de uitkering van het Rijk: Deze wordt jaarlijks 1,8 miljoen euro minder, wat kan oplopen tot 3 miljoen euro. Daarnaast de verhoogde arbeidskosten van gemeente Lochem: De arbeidskosten stijgen structureel met 3 miljoen euro. Ons advies is om voorlopig de huidige organisatieontwikkelingen op te schorten binnen de gemeente Lochem en eerst een gedegen analyse te maken van deze grote overschrijdingen. Tot slot zijn een deel van de investeringen, waarvoor al voorbereidingen zijn getroffen, nog niet eens opgenomen in de kadernota. Denk aan de MFA in Gorssel, het scholengebouw in Laren en de investeringen bij de zwembaden in Gorssel, Almen en Lochem.


Geef het college de tijd om met een oplossing te komen!
De gemeente Lochem heeft een algemene reserve van 37 miljoen euro. Hiervan mogen we maar zo’n 2 miljoen euro per jaar gebruiken. Dit betekent dat er nog ruim 3 miljoen euro moet worden gevonden om het tekort op te lossen. VVD Lochem stelt daarom voor om de kadernota niet goed te keuren en het college de tijd te geven om een sluitende begroting 2025 en verder te maken. Dit zal waarschijnlijk bezuinigingen vereisen. Maar de VVD Lochem wil benadrukken dat wij geen belastingverhoging willen en geen bezuinigingen op algemene maatschappelijke voorzieningen zoals sport, recreatie, onderwijs, cultuur enzovoorts!


Samenvatting voor onze inwoners
Zorg dat de begroting voor de komende jaren geen tekorten bevat, bezuinig waar nodig en vermijd belastingverhogingen en bezuinigingen op maatschappelijke voorzieningen. Dit is volgens ons een duidelijk en eenvoudig voorstel! Ondanks ons bezwaar is het besluit niet heroverwogen en is de kadernota tijdens de raadsvergadering van 8 juli goedgekeurd.