Concept coalitieakkoord

Coalitieakkoord
Zoals u heeft kunnen lezen in de lokale media, hebben de coalitieonderhandelingen geleid tot een concept-coalitieakkoord. Dit akkoord wordt maandagavond 9 mei ter consultatie aangeboden aan alle partijen. 

Het doel van de consultatie is het ophalen van aandachtspunten vanuit andere partijen. De afgelopen weken hebben we samen met onze coalitiepartners Gemeente Belangen en Meedenken met Lochem (MmL) onder begeleiding van de formateur intensief gewerkt aan het coalitieakkoord. Waarbij de gezichtspunten vanuit politieke waarden en partijprogramma’s zijn besproken en op waarde geschat. Onze dank gaat ook uit naar Linda van der Toorn die vanuit haar rol als bestuurslid van VVD De Graafschap en fractieondersteuner VVD bij het waterschap ons heeft willen versterken in onderhandelingen. En naar fractievertegenwoordigers in brede zin die vanuit hun perspectief en deskundigheid waardevolle input hebben gegeven op de conceptversies.

Vertrouwen
Wij hebben vertrouwen in het concept-coalitieakkoord dat nu voorligt en dat het product is van de samenwerking tussen de drie partijen. En niet minder belangrijk: er staat een stevige samenwerking tussen zowel de fracties als de voorgestelde wethouders.

Wethouder
Onze huidige wethouder, Eric-Jan de Haan, blijft zich ook de komende vier jaar inzetten voor onze liberale waarden en voor de gemeente Lochem. We kunnen hiermee rekenen op continuïteit en ervaring in het college. Ook de fractie staat de komende vier jaar klaar om de VVD zichtbaar te laten zijn in en buiten de gemeenteraad. Graag delen we het concept-coalitieakkoord ook met u. In de loop van de komende weken komt er een definitieve versie.