De motie, pré-mantelzorgwoning, is aangenomen!

We hebben het college verzocht om in Q4 van 2024 met een pré-mantelzorgbeleid te komen en dit aan te bieden aan de raad ter besluitvorming. De uitvoering van deze motie moet aansluiten bij het huidige mantelzorgbeleid.

Wat is een pré-mantelzorgwoning? Een pré-mantelzorgwoning is een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden van maximaal twee personen en waarbij de verwachting is dat er binnen 10 jaar sprake is van een mantelzorgsituatie.

De motie pré-mantelzorgwoning is veel omvattend. Hieronder lees je de vastgestelde punten:

• De woonzorgvisie en de ontwikkelingen op de woningmarkt vragen om een andere kijk op “wonen”;
• De oproep van de overheid: “Hoe wilt u wonen als u ouder wordt? Denk daar tijdig over na!” klinkt steeds vaker;
• Ouderen willen kleiner wonen, maar kunnen geen geschikte woning vinden;
• Jongeren of jonge gezinnen zijn op zoek naar een (grotere) woning, maar er is weinig aanbod op de woningmarkt;
• Het verlenen van informele zorg dichtbij door familie wordt steeds belangrijker;
• Een oppas in de buurt voor werkende ouders is ideaal;
• In de gemeente Lochem is tot op heden geen mogelijkheid voor een tijdelijke pré-mantelzorgwoning;
• Inwoners met een grotere huiskavel, schuur of anders op eigen terrein zowel binnen als buiten de bebouwde kom, de ruimte hebben om hierop in te spelen met een extra woongelegenheid op hun terrein, maar de huidige regelgeving staat dit in de weg;
• Een mantelzorgwoning is alleen mogelijk als er sprake is van intensieve mantelzorg en er een verklaring is van een huisarts, wijkverpleegkundige of een ander sociaal-medisch adviseur;
• In de woonzorganalyse gemeente Lochem (20 juni 2023) is het behoud en versterking van bestaande (steun)structuren benoemd als oplossingsrichting;
• De uitvoering van deze motie moet aansluiten bij het huidige mantelzorgbeleid.

Wat is er zo belangrijk aan de realisatie van pré-mantelzorgwoningen?

Meerdere generaties kunnen elkaar helpen of voor elkaar zorgen, wanneer er nog geen sprake is van intensieve mantelzorg. Hierbij is een pré-mantelzorgwoning meteen een oplossing voor ouderen die verwachten in de toekomst een beroep te moeten doen op de WMO-zorg, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Daarnaast is het wenselijk dat inwoners zelf anticiperen op hun toekomstige zorgbehoefte én kan een pré-mantelzorgwoning indirect bijdragen aan het oplossen van het woningtekort en vereenzaming van ouderen.