Eric Jan de Haan neemt afscheid als wethouder van Gemeente Lochem

Eric-Jan de Haan neemt na de zomer afscheid als wethouder van Gemeente Lochem

Na de zomer start hij als senior programmamanager bij Royal Haskoning DHV waar hij aan de slag gaat met de aanpak transitie Nederland. Waaronder klimaat, wonen, energie, landbouw en mobiliteit.

Eric Jan is al lang politiek actief en was in de periode 2014-2018 raadslid voor VVD in de gemeenteraad waarna hij in 2018 de overstap maakte naar wethouder. In 2022 werd hij in het vernieuwde college wethouder Economie, Recreatie en toerisme, Mobiliteit en Bestuurlijke vernieuwing.

Over zijn naderend afscheid licht hij toe:
“Na ruim 10 jaar politiek actief te zijn geweest - eerst als raadslid en daarna als wethouder- is het nu tijd om een nieuwe weg in te slaan. Steeds meer ben ik me in mijn rol als bestuurder gaan bewegen op de inhoud. Besturen is richting geven en sturen en gaat niet altijd samen met een diepgaande betrokkenheid op de inhoud. Terwijl daar juist wel mijn drive en ambitie zitten. Daarom de keuze om me nu vanuit de inhoud in te blijven zetten voor de toekomst van onze leefomgeving en brede welvaart. Om daarmee zorg te dragen voor heldere bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Ik heb in de fractie en van onze leden een grote mate van collegialiteit, vertrouwen en vriendschap mogen ervaren. Daar ben ik erg dankbaar voor en dat ga ik zeker missen. Hetzelfde geldt voor het college, de organisatie en de professionals waarmee ik heb samen mogen werken. Vanuit dit vertrouwen en met deze gezamenlijke inzet heb ik veel kunnen bereiken.

Ik neem afscheid van een geweldige rol, in een prachtige gemeente in een landsdeel met veel potentie. Zeker als er nog meer samenwerking komt. Ook voel en weet ik dat mijn gedrevenheid om me in te zetten vanuit een maatschappelijke context, me niet zal loslaten. In de wetenschap dat er een sterk en betrokken lokaal VVD-team zit met verstand van zaken en lef. En in het vertrouwen dat met mijn opvolger de liberale insteek in dit college behouden blijft.”

Als fractie zijn we Eric Jan de Haan dankbaar voor de passie, gedrevenheid en resultaten waarmee hij zich heeft ingezet voor de gemeente Lochem en voor VVD. Zoals de oprichting van ’t Baken, de herinrichting van Julianalaan/Molenpoort en de Traverse Eefde. Met een groot hart en daadkracht voor de bevordering van recreatie en toerisme.

Met Eric-Jan vertrekt een liberaal die vanuit hoofd en hart verbindingen weet te leggen tussen belangen en personen. Met altijd een persoonlijke noot, opbouwende kritische blik en bereidheid om mee te denken en vooral mee te doen. We kijken terug op een prachtige samenwerking en wensen Eric-Jan een mooie toekomst in zijn nieuwe rol. Ongetwijfeld zullen onze paden elkaar ook in de toekomst kruisen. De komende tijd gaat de fractie aan de slag met de opvolging van Eric Jan.

Namens de fractie VVD Lochem,
Ra Leliveld, fractievoorzitter