Koopstromen onderzoek en een detailhandel onderzoek

Wij ontvingen onderstaande brief van gemeente Lochem: Graag informeren wij u over twee onderzoeken in de centra van de kernen van de gemeente Lochem. Een koopstromen onderzoek en een detailhandel onderzoek. Hieronder vertellen wij u wat dat inhoudt.

 

U als ondernemer heeft er dagelijks mee te maken, de veranderingen in het gebruik van ruimte. Vitale centra met een evenwichtig aanbod aan winkels, cultuur en horeca zijn belangrijk voor u als ondernemer, de leefbaarheid, economie en het welzijn van inwoners. De afgelopen, maar ook komende, jaren is/wordt er flink geïnvesteerd in stad Lochem op basis van de Ontwikkeling Ruimtelijke Visie Binnenstad. Ook in andere kernen zijn er grote ontwikkelingen in de centra. Denk daarbij aan het verdwijnen van een aantal centrale ondernemers (supermarkt, horeca) of de wens tot andere invullingen.

 

Wat staat er in de economische agenda

In de economische agenda is opgenomen dat er een detailhandel onderzoek gaat plaatsvinden. Het detailhandel onderzoek geeft inzicht in kansen en mogelijkheden en onderzoekt de vraag naar verschillende functies (zoals detailhandel, horeca, cultuur) in de centra van de kernen. Tegelijkertijd start ook het koopstromen onderzoek (KSO). Beide onderzoeken zijn verschillend en vullen elkaar aan.

 

Detailhandel onderzoek versus koopstromen onderzoek

Het koopstromen onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen, doelgerichte aankopen doen, horeca bezoeken en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties ‘Wie koopt wat, waar en waarom daar?’. De basis van dit onderzoek is een enquête onder meer dan 30.000 huishoudens in en om 84 gemeenten van ‘Oost-Nederland’ (Drenthe, Flevoland, Gelderland en Overijssel) en 550 huishoudens in de gemeente Lochem. Het KSO levert actuele en betrouwbare data over koopstromen zelf, het winkelaanbod, consumentengedrag, aankoopkanalen en het functioneren van de detailhandel.

 

Het detailhandel onderzoek

Het detailhandel onderzoek is veel specifieker, gaat dieper en onderzoekt gericht de centra van kernen in de gemeente Lochem. Het detailhandel onderzoek geeft ons op basis van gedegen integraal onderzoek inzage en advies over de toekomst van de Lochemse detailhandel, standplaatsen, horeca en andere commerciële publieksfuncties. Naast onderzoeksresultaten en advies brengt het een actueel beeld over het haalbare ‘toekomstbestendige’ programma aan voorzieningen naar kern. Ook antwoord op vragen als: aan hoeveel m² winkeloppervlak is, rekening gehouden met trends en ontwikkelingen, behoefte? Wat betekent dit voor de contour/compactheid van de centra? Wat is het effect op de functiemix en levendigheid? Het detailhandel onderzoek levert actuele en betrouwbare data en een specifieker (toekomst)beeld per kern op.

 

Het doel van de twee onderzoeken

Om tot een concreet uitgangspunt voor toetsing van huidige en toekomstige initiatieven te komen stellen we ons de vraag “wat is bezien vanuit het algemeen belang, de consumentenverzorging, de detailhandel structuur, de behoefte én het economisch functioneren het meest wenselijke en haalbare per kern”. Zodat er bouwstenen zijn om hier met elkaar sturing aan te geven en u als ondernemer en mogelijk ook vastgoedeigenaar gericht inzicht te bieden in kansen die er liggen en/of houvast voor sturing te geven. De uitkomst van beide onderzoeken samen bieden inzage (ok op kern niveau) voor sturing en richting aan toekomstig of kansrijk aanbod om de verschillende centra levendig en ondernemend te houden.

 

Hoe vindt het onderzoek plaats

Beide onderzoeken starten na de zomervakanties 2023 en vinden plaats over een aantal maanden met verschillende instrumenten en onderzoekmethodes. De bevindingen worden begin 2024 verwacht. Om een goed beeld van de huidige situatie in de centra van de kernen te krijgen betrekken we bij het detailhandel onderzoek in enquêtes, vragenlijsten en/of interviews, inwoners, ondernemersverenigingen, stakeholders en u als ondernemer. Graag presenteren wij uiteindelijk de bevindingen, advies en aanbevelingen interactief aan de ondernemersverenigingen.

 

Neem gerust contact op

Heeft u vragen na het lezen van deze biref? Neem dan gerust contact met mij op.

U bereikt mij van maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur op (0573- 28 93 13).

Een e-mail sturen kan natuurlijk ook naar s.vandenbosch@lochem.nl.