Lochemse woningbouw: Gemeenteraad wanhopig

Lochemse woningbouw: Gemeenteraad wanhopig


De gemeenteraad van Lochem is gefrustreerd over de trage voortgang in de woningbouw. Veel zorgen, weinig vertrouwen en uitspraken als "het gaat ons niet lukken" waren de toon. Er is onduidelijkheid over wat er precies van de raad wordt verwacht, met focus op het verleden in plaats van toekomstgerichte plannen.

Wethouder Marja Eggink verwacht dat de meeste woningen pas in 2028 of 2029 klaar zijn, terwijl er een enorme disbalans is in het aanbod. Starters en sociale huurders hebben het moeilijk, en ook ouderen vinden lastig geschikte woningen. Starters, jonge gezinnen en ouderen die kleiner willen wonen, hebben moeite om geschikte woningen te vinden. VVD-fractievoorzitter Jan de Vries riep: "Stop met praten. Doe wat! Doe wat!" De VVD benadrukt dat procedures sneller moeten verlopen om de bouw van betaalbare woningen te versnellen.

De raadsfracties willen meer actie en concreet beleid. VVD roept op tot snellere procedures, terwijl GroenLinks pleit voor duidelijke programmadoelen per locatie om beter te kunnen sturen op resultaten. Het CDA Lochem toonde zich ook niet tevreden over de voortgang. Met name de doorstroming van ouderen moet volgens de partij veel beter en sneller. Wethouder Marja Eggink werkt aan het versnellen van particuliere initiatieven en de uitvoering van eerdere moties.

Op 17 juni gaat de gemeenteraad verder in discussie, waarbij meerdere fracties moties of wijzigingsvoorstellen zullen indienen.