Nieuwsbrief Landbouw

Onze gemeente kenmerkt zich door het boerenbedrijf in het buitengebied. Niet alleen de actieve boer maar ook veel andere werknemers zijn verbonden aan de agrarische sector. Daarnaast onderhouden de boeren grote doelen van ons landschap. We raken dan ook niet in paniek door discussies over het klimaat en stikstof. We onderschrijven de landelijke gemaakte afspraken en werken gestaag met alle betrokkenen aan het bereiken van de doelen. We zetten ons grote landelijke netwerk hiervoor in. Zo lossen we de stikstof problematiek op en behouden de landbouw in de regio. Daar zijn wij met recht trots op.

Wat hebben we bereikt?

  • Dankzij de VVD is er geld beschikbaar gekomen om agrarische coaching aan te bieden. Keukentafelgesprekken worden georganiseerd om met de boeren in gesprek te komen.
  • Er is op initiatief van de VVD extra capaciteit binnen het gemeentehuis beschikbaar gekomen dat gespecialiseerd is in de agrarische sector.
  • De VVD is een sterk voorstander van zon op het dak en of langs wegen en wateren. We hebben ons gesterkt gemaakt dat deze voorzieningen niet ten koste gaan van landbouwgrond.
  • We hebben ons sterk gemaakt dat eerst landelijke milieunormen bekend moeten zijn voor dat er windmolens op Lochems grondgebied worden geplaatst. Ter bescherming van onze inwoners en ter behoud van de agrarische gronden


Bekijk hier de hele nieuwsbrief rondom ons speerpunt landbouw