Nieuwsbrief sociaal domein

Hulp thuis, jeugdzorg en begeleiding bij werk en inkomen zijn het sociaal domein. De gemeente zorgt voor beleid en uitvoering. De gemeenteraad geeft richtlijnen en controleert de uitvoering. De gemeente is verantwoordelijk voor passende zorg. De coronacrisis heeft laten zien dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. En ook personeel en hulpmiddelen zijn krap. We hebben elkaar daarom hard nodig. Naoberschap is springlevend in onze gemeente en inwoners helpen elkaar. Daar zijn we trots op. Met ’t Baken heeft de gemeente één loket voor vragen over zorg en ondersteuning. Dat maakt het eenvoudiger om hulp te zoeken én te krijgen. VVD vindt dat iedereen recht heeft op zorg maar ook dat die zorg zinvol en betaalbaar moet zijn.

Bekijk hier de hele nieuwsbrief rondom ons speerpunt sociaal domein.