Portefeuillewissel in college op brede asielopgave

Portefeuillewissel in college op brede asielopgave

Wethouder Ria Leliveld krijgt er vanaf 1 mei een taak bij: de brede asielopgave. Dit gaat over de opvang of huisvesting van Oekraïners, asielzoekers en statushouders en het faciliteren van de noodzakelijke voorzieningen. Een visie hierop is in de maak.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne vangt de gemeente Oekraïense vluchtelingen op. Ook veel particulieren leveren hieraan een bijdrage. Daarnaast heeft de gemeente ook wettelijke taken voor asielzoekers en statushouders. Zo ontvangt de gemeente bijvoorbeeld op dit moment minderjarige vluchtelingen in hotel Paasberg.

Alle taken bij 1 bestuurder
Voor een samenhangende werkwijze kiest de gemeente ervoor alle taken rond vluchtelingen en asiel bij één bestuurder te beleggen. Wethouder Ria Leliveld: “Vluchtelingen opvangen is een wettelijke taak. En ook een morele verantwoordelijkheid die wij als gemeente willen oppakken. Hoewel het een pittige opgave is, vind ik het eervol om hiermee aan de slag te gaan”.

Steeds meer onderdeel van reguliere taken gemeente
De opvang van vluchtelingen uit Oekraine was vanaf het begin een taak voor burgemeesters op basis van noodwetgeving. Het rijk verving de noodwetgeving per 12 maart door gewone wetgeving. Daarnaast hebben alle gemeenten sinds de Spreidingswet de plicht asielzoekers op te vangen. Dit is nodig om de druk over de gemeenten te verdelen. Gemeenten hadden al de taak statushouders te huisvesten en te helpen met inburgeren.

Wethouder Lex de Goede neemt vanaf 1 mei de portefeuille grondzaken over van wethouder Leliveld.