Presentatie coalitieakkoord 24 mei 2022

Ik sta hier vanuit onze VVD fractie met gepaste trots en dank. Dank aan alle kiezers die in maart hun stem hebben uitgebracht. En gepaste trots dat we komende 4 jaar opnieuw deel uitmaken van deze coalitie. Ik en mijn fractie kijken terug op een formatieperiode waarin de dialoog als mens en volksvertegenwoordiger centraal stond. Een dialoog én energie waarvan het mijn wens is dat we die ook met elkaar in deze ruimte en daarbuiten de komende 4 jaar in samen- en tegenspraak op constructieve manier mogen voeren.  

Het coalitieakkoord biedt hiervoor ruimte. Dat is ook nodig, want ook deze gemeente ontkomt niet aan de vraagstukken van deze tijd: vluchtelingen, tekort aan woningen en vakmensen, energietransitie, klimaatadaptatie. Vragen waarop we het antwoord de komende 4 jaar niet volledig gaan vinden. Want ze zijn te groot daarvoor. Met dit coalitieakkoord op hoofdlijnen maken we een aanzet om in  gezamenlijkheid – binnen en buiten de coalitie – met denk- en daadkracht stappen te kunnen zetten. Ja, tenzij …?, is daarbij het uitgangspunt.

Want de titel van het coalitieakkoord is niet zomaar gekozen. Samenleven, wonen en werken vormen de gemeenschap en daarmee de gemeente Lochem. Onze ondernemers in alle sectoren – landbouw, zorg, horeca, techniek en toerisme  - dragen bij aan een vitale gemeenschap. Samen met de mantelzorgers en vrijwilligers die de informele zorg en het verenigingsleven dragen. Daarom zien wij als VVD de ruimte voor ondernemerschap en toerisme, de samenwerking met bedrijven en landbouw in innovatie in energietransitie en de uitvoering van de preventieagenda als belangrijke pijlers in dit coalitieprogramma.

Lokaal, ondernemend, creatief, hulpvaardig, energiek en maatwerk: wij gaan voor een sterke en mooie gemeente Lochem.