Standpunt VVD Lochem over AZC aan de Ampsenseweg

Lochem - De VVD-fractie in de gemeente Lochem deelt haar standpunt over de voorgenomen plannen voor de vestiging van een AZC aan de Ampsenseweg. Hoewel de VVD Lochem erkent dat er een verantwoordelijkheid ligt om onderdak te bieden aan (echte) vluchtelingen en mensen uit conflictgebieden, zoals de Oekraïners, plaatst de partij kanttekeningen bij de keuze van de locatie.

De gemeente Lochem heeft zich reeds ingespannen voor de opvang van vluchtelingen, zelfs meer dan naburige gemeenten of gemeenten in het westen van het land. Desondanks meent de VVD Lochem dat de keuze van de Ampsenseweg als locatie voor een AZC zorgvuldig moet worden overwogen.

Een beroep doen op de spreidingswet is niet terecht
Hoewel de plannen voor de Ampsenseweg nog in ontwikkeling zijn, is het reeds bevestigd dat de 65 jongeren die momenteel zijn ondergebracht in Paasberg zullen verhuizen naar deze nieuwe locatie. De VVD Lochem heeft bedenkingen bij de opzet van het AZC op deze specifieke plek en vindt dat het beroep doen op de spreidingswet richting de inwoners en aanwonenden niet terecht is.

De zorgen van de aanwonenden, die zich overvallen voelen door dit voornemen, worden door de VVD Lochem serieus genomen. Het feit dat het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) vrij is om mensen te huisvesten waar de bestemming dat toelaat, mag niet resulteren in het feit dat de Ampsenseweg de standaard opvanglocatie wordt voor mensen die elders niet terechtkunnen.

VVD Lochem eist een grondig plan en afstemming met de buurt
De VVD Lochem benadrukt dat er een grondig plan, in afstemming met de buurt en de gemeenteraad, moet worden ontwikkeld voordat verdere stappen worden ondernomen. Als partij die staat voor het terugdringen van de instroom, bekijkt de VVD Lochem het plan voor de Ampsenseweg kritisch en pleit zij ervoor dat de gemeenteraad, samen met de aanwonenden, het laatste woord heeft.

Voorwaarden die vooraf gesteld kunnen worden aan het COA
Duidelijk moet zijn hoeveel mensen het COA op deze locaties willen huisvesten. Wat VVD Lochem betreft maximaal 250 mensen en dat is dan inclusief de 65 jongeren afkomstig van de Paasberg. Geen of slechts enkele alleenstaande mannen. Mensen uit veilige landen krijgen op de locatie geen onderdak. Er moet ook worden vastgelegd dat bij overlast gevende personen de gemeente het AZC kan sluiten. Het COA betaalt alle kosten, inclusief geneeskundige verzorging en voldoende cameratoezicht in de omgeving.

De VVD Lochem blijft zich inzetten voor een zorgvuldig en evenwichtig beleid ten aanzien van de opvang van vluchtelingen, met respect voor de belang en zorgen van de lokale gemeenschap.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jan de Vries, fractievoorzitter VVD Lochem via jandevries@lochem.nl