Nieuwsbrief wonen

Waar het fijn leven is
We bouwen de komende jaren 1.500 woningen. Daarna mogelijk meer! De VVD zet daarbij in op woningen voor iedereen en legt het accent op jongeren en starters. Om doorstroming te bevorderen willen we passende woonruimte bieden voor ouderen

Bouwen, bouwen, bouwen!
Dat is belangrijk om onze mooie kernen leefbaar te houden, de winkels en de scholen open te houden en de banen bij onze ondernemers gevuld te houden. Daarvoor moeten we bouwen! Bouwen voor jonge gezinnen en werknemers. Onze inwoners worden gemiddeld steeds ouder. Voor die mensen willen we bouwen of verbouwen zodat ze in onze mooie gemeente kunnen blijven wonen. Dat vraagt creativiteit, flexibiliteit en durf. Bouwen voor zorg en voor senioren! Nieuwe woonvormen moeten meer mogelijkheden bieden voor jongeren. We bouwen voor betaalbare huur. Dat stimuleert doorstroming en biedt mogelijkheden voor werknemers om dichtbij hun werk te wonen.

Bekijk hier de hele nieuwsbrief rondom ons speerpunt wonen.