Update vanuit de gemeenteraad van Lochem: Woningbouwdebat

Update vanuit de gemeenteraad van Lochem: Woningbouwdebat

Deze week voerde de gemeenteraad van Lochem een intens debat over de woningbouw in onze gemeente. Lochem kampt met een fors woningtekort. Ondanks de uitvoering van bestaande plannen wordt dit tekort niet ingelopen. De VVD-fractie maakt zich grote zorgen over de realisatie van de op stapel staande plannen. Er zit volgens ons veel te weinig voortgang in. De voorliggende stukken gaan veel over wensen en verlangens, maar zijn absoluut niet concreet. Zo wordt vooruitgelopen op te verwachten wetgeving, terwijl de huidige plannen nog niet zijn uitgevoerd. De VVD-fractie roept op om daar eerst werk van te maken.

De prijs voor een betaalbare woning (huur en koop) is landelijk op €390.000 gezet. Het college wil in overleg met het rijk en provincie niet hoger gaan dan €300.000, terwijl de loon- en prijsstijgingen toch echt uitkomen op het hogere bedrag. De wethouder Eggink denkt dat het verschil op te vangen door minder winst te maken. Helaas vergeet de wethouder dat nagenoeg alle plannen in Lochem verliesgevend zijn, omdat de hogere kosten (nog) niet worden doorgerekend.

De raad besprak ook de noodzaak van woningen die doorstroming bevorderen, zoals appartementen en levensloopgeschikte woningen, om zowel jongeren als ouderen beter te bedienen.

De VVD wil zich sterk maken voor het realiseren van woningen voor jong en oud die passen bij hun inkomen. We zullen daarvoor echt moeten kijken naar andere woonvormen en in lagen/verdiepingen gaan bouwen. Belangrijk is dat we sneller gronden moeten verwerven om de plannen tot uitvoering te brengen.

Op 27 mei gaat de raad verder in debat. Voor 1 juli moet er een besluit zijn om dit mee te nemen in de samenwerkingsafspraken met woningcorporaties.