Windmolens Exel

Hoge windmolens in Exel een slag in de lucht?
Wij hebben vragen gesteld over het plan voor drie hoge windmolens aan de Papenslagweg in Exel. Opwek van duurzame energie via zon en wind is prima. Alleen wel als aan alle landelijke normen is voldaan én aan de uitgangspunten van onze gemeente. Zoals de normen op gebied van gezondheid die nog niet vastliggen in landelijk beleid. En daar wringt de schoen. Naast dat LochemEnergie zowel eigenaar van het park wordt als nauw met de gemeente samenwerkt in duurzaamheid. Wat ons betreft zijn hoge windmolens in Exel vooralsnog een slag in de lucht.