Woorden, daden en resultaat.

VVD Lochem stoomt zich klaar om zich de komende vier jaar weer voor u in te zetten. Alle thema’s en speerpunten voor de komende jaren zijn gebundeld in het verkiezingsprogramma, waarvoor een boekje is gemaakt. Zoals u gewend bent is er veel aandacht voor persoonlijke ontplooiing, wonen, werken en ondernemen. Ook de inzet op gebied van duurzame landbouw, natuur en energievoorzieningen leest u daarin terug, evenals het beeld wat VVD heeft bij een sterke gemeentelijke overheid voor inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben op het vlak van zorg, vervoer of huisvesting. Ondernemers en verenigingen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van de kernen kunnen rekenen op aandacht en gemeentelijke ondersteuning.

Wie het vorige verkiezingsprogramma erbij pakt ziet dat VVD, als onderdeel van het college als en actieve raadsfractie samen met andere partijen, veel heeft bereikt. Er is geïnvesteerd in de economie, de recreatiesector in de omgeving, samenwerkingen met regio Achterhoek, infrastructuurprojecten, de oprichting van het baken -die zorgt voor één centrale uitvoering-. Daarnaast is er meer aandacht voor de landbouw en meer vrijheid in ruimtelijke ontwikkelingen. De lange opsomming is te danken aan inzet, focus, samenwerking en het netwerk binnen en buiten de gemeente.

Met de resultaten en ervaringen uit het verleden, het doordachte verkiezingsprogramma en de kandidaten op de kieslijst, kijkt VVD Lochem ernaar uit om de komende vier jaar weer verder te mogen gaan met als doel: samen bouwen aan een mooie en sterke gemeente Lochem.