Zorg dichtbij

Een onderwerp dat momenteel hoog op onze agenda staat; de zorg dichtbij. Met de recente ontwikkelingen zoals de sluiting van een aantal afdelingen in het Gelre Ziekenhuis in Zutphen en de verplaatsing daarvan naar Apeldoorn. Bij veel inwoners heeft dit geleid tot bezorgdheid over de beschikbaarheid van zorg in onze gemeente. Dat begrijpen wij. In dit bericht praten wij je bij over de belangrijkste vraag die heerst: hoe kunnen wij zorg dichtbij blijven aanbieden? We nemen jullie mee in onze gedachten hierover, maar doen ook een beroep op jullie om hierover mee te denken en vooral je input met ons te delen. Huisartsenpraktijk

De belangrijkste vraag is natuurlijk: Hoe kunnen we zorg dichtbij blijven aanbieden? De vraag naar zorg bij huisartsenpraktijken, verloskundigen en andere behandelaren zal flink toenemen. Met de weet dat deze praktijken al onder druk staan vanwege personeelstekort, groeiend patiëntenbestand en opvolging werken niet mee. Nu al geven startende huisartsen aan dat zij niet gaan kiezen voor een eigen praktijk gezien de administratieve lasten en verminderde flexibiliteit.


Informele zorg

Positief zijn de zorgcoördinatoren die actief zijn in onze gemeente zoals: Almen, Barchem, Harfsen en binnenkort ook Eefde. Deze zorgcoördinatoren zijn een eerste aanspreekpunt voor inwoners met een hulpvraag. Een zeer succesvolle vorm zo blijkt nu al. VVD is er dan ook voorstander van dat de zorgcoördinator in alle kernen een plek krijgt.


Ook zijn er veel mantelzorgers en vrijwilligers actief. Het is ontzettend waardevol dat inmiddels meer dan 50% van onze inwoners een vorm van mantelzorg en/of vrijwilligerswerk doet. Tegelijkertijd is dit ook enorm kwetsbaar. Het aantal vrijwilligers is de afgelopen jaren gedaald en het vraagt blijvend creativiteit om al het werk gedaan te krijgen.


Hoe dan wel?

Daar is helaas geen kant-en-klaar antwoord op. Het is mooi om te ervaren dat er vanuit ons naboarschap veel aandacht en hulp is voor elkaar. In de zorg zullen technologische ontwikkelingen en zorg op afstand een andere vorm van ‘nabij’ geven. De nazorg voor behandelingen in het ziekenhuis zal zich eerder verplaatsen naar huis, waarmee (informele) zorg belangrijk is. Een oplossing hierin is dan bijvoorbeeld een wijkgerichte aanpak, waarin de professionele en informele zorg gelijkwaardig aan elkaar samenwerken waar dat kan. Ook wordt stevig ingezet op preventie en het bevorderen van herstel en een gezonde leefstijl in onze gemeente. Daar staan wij achter, de preventieagenda is mede met onze input tot stand gekomen.


Met de woonzorgvisie komen alle bovenstaande vragen opnieuw naar voren. Naast de regionale en lokale visie op zorg en de inrichting daarvan. Wij vinden het belangrijk dat fractiespecialisten wonen én zorg binnen de gemeenteraad hierin samen optrekken en zoals het er nu uitziet, gaat dat ook gebeuren.


Kortom, er is nog veel te doen, deel vooral uw suggesties, reacties en aanbevelingen met ons. Dat is erg waardevol.