Zorg in de regio

De plannen van het Gelre Ziekenhuis om de spoedeisende hulp en verloskunde in Zutphen te sluiten, leiden tot onbegrip en zorgen. Ook bij ons omdat we in onze gemeente afhankelijk zijn van ziekenhuizen in de regio en iedere minuut het verschil kan maken. De bereikbaarheid en kwaliteit van zorg moeten we zo organiseren dat deze ook in de toekomst beschikbaar blijft. En de druk op de huisartsenpraktijken niet verder toeneemt. Wat ons betreft prioriteit op de agenda.