VVD verkiezingsprogramma

Afgelopen vier jaar zijn we succesvol geweest met onze VVD-aanpak. Doen werkt!

Zo staat de gemeente er economisch veel beter voor, is de organisatie van zorg met Het Baken succesvol ingericht en zijn er veel meer mensen aan het werk dan vier jaar geleden.  

De plannen voor de binnenstad van Lochem zijn na vele jaren van praten nu in uitvoering. Het onderhoud van wegen en stoepen is beter en goedkoper en dankzij de VVD is er een contactpersoon voor het thema ‘landbouw’ waardoor de gemeente er voor die sector kan zijn. We raken dan ook niet in paniek door discussies over het klimaat en stikstof. We onderschrijven de landelijk gemaakte afspraken en werken gestaag aan het bereiken van die doelen. Daarbij maken we gebruik van de lijnen die we hebben met Provinciale, Europese en Haagse bestuurders en volksvertegenwoordigers. Grote vraagstukken zoals de energietransitie horen op de juiste tafels tot besluiten te leiden. Juist de VVD is als geen ander in staat daarin te sturen.

Als ‘doen’ de afgelopen jaren succesvol is gebleken, dan is het nu zaak door te doen. De VVD wil door! Door met de uitvoering van plannen, samen met onze inwoners. We rekenen op de enorme kracht van die inwoners, ondernemers en verenigingen. Innovatie, creativiteit en lef kenmerken onze regio.

Wij hebben een verkiezingsprogramma gemaakt waarin onze plannen voor de komende vier jaar overzichtelijk zijn weergegeven.

Bekijk dit programmaboekje door op de button hiernaast te klikken.